mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Zespół Szkół Specjalnych
w Bielsku-Białej
im. K.I. Gałczyńskiego